نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-6600-GOLDورژن V2.34 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-6500-GOLDورژن V2.34 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-150 GOLD MAX ورژن V1.09.19540 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 0 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-150 GOLD MAX ورژن V1.09.19540 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اختصاصی :شبکه ورزشی جدید پلت فرم Trikolor TV روسیه
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: nakhoda | انجمن: فركانسها - خبرها و مطالب كانالهاي ماهواره | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اخبار کانالهای فارسی زبان در این تاپیک
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: Info3at | انجمن: تالار كانال هاي فارسي زبان | مشاهده: 230853 بار | پاسخ: 6826

اخبار کانال های غیره فارسی زبان در این تاپیک
نويسنده آخرين پست: nakhoda | شروع کننده موضوع: Info3at | انجمن: تالار كانال هاي غیر فارسي زبان | مشاهده: 191954 بار | پاسخ: 7711

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-550 GOLD MAX ورژن V1.09.19540 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-3030_HD4K به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-1015_HD4K به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-4100 NEW HD PLUS ورژن v8605 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT550 UHD 4 K ورژن v6339 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-4200 NEW HD PLUS ورژن v8605 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

خرید رسیورهای بدون دیش
نويسنده آخرين پست: HASHEM | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: خرید رسیورهای بدون دیش GSHARE.TV BOX | مشاهده: 503 بار | پاسخ: 24

خريد يوروکم
نويسنده آخرين پست: HASHEM | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: خريد يوروکم | مشاهده: 226 بار | پاسخ: 22

خرید فوراور
نويسنده آخرين پست: minavand | شروع کننده موضوع: www.gshare.ir | انجمن: خريد فوراور | مشاهده: 190 بار | پاسخ: 17

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-5600 NEW HD PLUS به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT-5500 NEW HD PLUS به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT 150 UHD 4 K ورژن v6339 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 2 بار | پاسخ: 0

نرم افزار رسمی رسیورStarTrackمدل SRT 6200 HD PLATINIUM ورژن v6339 به تاریخ 17/07/2018
نويسنده آخرين پست: alireza sat | شروع کننده موضوع: alireza sat | انجمن: نــــــــرم افزار هــا | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

Reload | Speed Up | Speed Down | Stop | Reverse